Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn

ZA 250 LZ - AMPLI BOSE

Mã sản phẩm: ZA 250 LZ - AMPLI BOSE
Thương hiệu: BOSE
Xuất xứ: BOSE
Bảo hành:
Ghi chú: ZA 250 LZ - AMPLI BOSE

ZA 250 LZ - AMPLI BOSE


Download Catalogue ZA 250 LZ

ampli-bose-za-250-lz
Technical Summary

Amplifier Power 
2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω 
1 x 90 W @ 70/100 V

Frequency Response
20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)

THD+N≤0.3 % (at full rated power)

PowerMatch® PM4500 / PM4500N configurable professional power amplifier

PowerMatch® PM4500 / PM4500N configurable professional power amplifier


Chi tiết
FreeSpace® DXA 2120 digital mixer/amplifier

FreeSpace® DXA 2120 digital mixer/amplifier


Chi tiết
ZA 190 HZ

ZA 190 HZ

BOSE

Chi tiết
FreeSpace® IZA 2120-HZ integrated zone amplifier

FreeSpace® IZA 2120-HZ integrated zone amplifier


Chi tiết
FreeSpace® IZA 250-LZ / 190-HZ integrated zone amplifier

FreeSpace® IZA 250-LZ / 190-HZ integrated zone amplifier


Chi tiết
PowerMatch® PM8250 / PM8250N configurable professional power amplifier

PowerMatch® PM8250 / PM8250N configurable professional power amplifier


Chi tiết
SoundTouch Wireless Link adapter

SoundTouch Wireless Link adapter

USA

Chi tiết
PowerShare PS602P adaptable power amplifier

PowerShare PS602P adaptable power amplifier


Chi tiết
PowerMatch® PM8500 / PM8500N configurable professional power amplifier

PowerMatch® PM8500 / PM8500N configurable professional power amplifier


Chi tiết
PowerMatch® PM4250 / PM4250N configurable professional power amplifier

PowerMatch® PM4250 / PM4250N configurable professional power amplifier


Chi tiết