Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn

WS-C2960-24TC-S

Mã sản phẩm: WS-C2960-24TC-S
Thương hiệu: CISCO
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú:
WS-C3560X-48T-L

WS-C3560X-48T-L


Chi tiết
WS-C2960+24TC-L

WS-C2960+24TC-L

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C2960+48TC-L

WS-C2960+48TC-L

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C2960X-48TS-LL

WS-C2960X-48TS-LL

China
12 tháng

Chi tiết
 SRW2024-K9 - 24-port

SRW2024-K9 - 24-port


Chi tiết
WS-C3560X-24T-L

WS-C3560X-24T-L

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C2960+24PC-L

WS-C2960+24PC-L

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C3560X-24T-S

WS-C3560X-24T-S

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C2960X-24TS-LL

WS-C2960X-24TS-LL

China
12 tháng

Chi tiết
WS-C3560X-24T-E

WS-C3560X-24T-E

China
12 tháng

Chi tiết