Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn

SHUPU EDM6800

Mã sản phẩm: SHUPU EDM6800
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: EDM-6800 Những Đặc Điểm Chính 1.Normally đó là hoàn toàn khả thi đối với 76 đơn vị trong từng. Hệ thống này có thể được mở rộng đến 500 đơn vị tại nhất Cung 2.Power: AC220V 3.Installed trong một khung hình 19-inch Tiêu thụ 4.Power: 50W 5.Equipped với cân bằng ổ cắm đầu ra mạch, không cân bằng ổ cắm đầu ra mạch và cả ổ cắm đầu ra bên mạch để kết nối các loại thiết bị Hệ thống 6.The nên làm việc với amplifer và speakerFunction trong dex cho đơn vị chủ tịch 1.Frequency Respose: 40-16000Hz 2.Sensitivity: -40dB ± 2dB 3.Reference âm thanh-nhận cho tất cả các đơn vị đại biểu được cung cấp bởi các khung chính tại 18V điện áp an toàn
EDM-6800
 

Main Features
1.Normally it's workable for 76 units in each. The system can be extended to 500 units at most
2.Power supply: AC220V
3.Installed in a 19-inch frame
4.Power consumption: 50W
5.Equipped with balanced circuit output socket, unbalanced circuit output socket and both sides circuit output socket for connecting other kinds of equipment
6.The system should work with amplifer and speakerFunction in dex for chairman unit
1.Frequency Respose: 40-16000Hz
2.Sensitivity: -40dB±2dB
3.Reference sound-receiving for all the delegate units is provided by the main frame at 18V safe voltage
4.The system power supply for all the delegate units is provided by the main frame at 18V safe voltage
5.Chairman unit could control the whole process of the conference
6.Red indicator light on the MIC
7.Electric capacity type microphone, equipped with windshield cover, extension pipe optional
8.The chairman unit in the system is unrestricted, can join wrth and position in the circuit

Function in dex for delegate unit
1.Frequency Respose: 40-16000Hz
2.Sensitivity: -40dB±2dB
3.Reference sound-receiving distance: 20-80cm
4.The system power supply for all the delegate units is provided by the main frame at 18V safe voltage
5.Chairman unit could control the whole process of the conferecne
6.Red indicator light on the MIC
7.Electric capacity type microphone, equipped with windshield cover, extension pipe optional

SHUPU EDM2400

SHUPU EDM2400


12 tháng

Chi tiết
WM-5225 Wireless Microphone(Handheld)

WM-5225 Wireless Microphone(Handheld)


Chi tiết
SHUPU EDM78A

SHUPU EDM78A


12 tháng

Chi tiết
WM-5325 Wireless Transmitter

WM-5325 Wireless Transmitter


Chi tiết
SHUPU EDM2000

SHUPU EDM2000


12 tháng

Chi tiết
MICRO EW 135 G3

MICRO EW 135 G3


Chi tiết
WS-5225 Wireless Set

WS-5225 Wireless Set


Chi tiết
WS-5325M Wireless Set

WS-5325M Wireless Set


Chi tiết
SHUPU EDM7800

SHUPU EDM7800


Chi tiết
WM-5220 UHF Hand-held Wireless Microphone

WM-5220 UHF Hand-held Wireless Microphone


Chi tiết