Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn

BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE PA-41000

Mã sản phẩm: BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE PA-41000
Thương hiệu: SHOW
Xuất xứ:
Bảo hành: BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE ĐỘC LẬP PA-41000
Ghi chú: BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE ĐỘC LẬP PA-41000
Amply Mixer Multiplex 250W x 4; ( AC 115V/ 230V).
- 04 kênh hoạt động độc lập.
- 04 bộ điều khiển Gain, Bass, Treble và Master.
- 04 đầu vào cân bằng MIC & điều khiển độc lập.
- 04 nhóm LED và đồng hỗ VU với chỉ số bảo vệ.
Features:
 • 4 Independent channels
 • 4 sets of gain, treble, bass and volume controls
 • 4 groups LED level meter with protection indicator
 • 4 balance inputs for MIC. and input sensitivity control
 • Telephone paging function, terminal block and phoenix input
 • Priority of InPUT 1. VOX mute function
 • Output impedance 4Ω, 8Ω
 • High Output Voltage: 25V-70V-100V
 • Output Power: 250Wx4, at 4Ω
 • 4 tone Chime / Siren function
 • Selectable Input Tyep: COMBO (TRS & XLR) phoenix type
 • 4 Switchable INputs Function: MIC. / Line input sensitivity balance / unbalance input mode high pass filter 48V phantom power
 • Input Mode: 4 independent selector by dips switches for input CH1-CH4
 • 19" Rack mount type (3U size)
 
MODEL PA-41000
Power Supply AC:110 / 60Hz or AC:230V / 50Hz
Inputs 1~4 (Sensitivity) MIC.: -55dB balance: Line: -16dB balance;
High filter: 150Hz (-3dB); Phantom: 48V; Telephone paging function sensitivity: 120mV
Frequency Response MIC.: -60Hz~12KHz (-3dB); Tel: 120Hz~5KHz (-3dB)
Line: 30Hz~18KHz (-3dB);
Tone Control Treble: ±10dB at 10KHz; Bass: ±10dB at 100Hz
T.H.D. <0.5%
S/N Ratio MIC.:>60dB; Line:>70dB; Tel:>60dB
Priority for MIC.1 Sensitivity:-5dB balance
Output Impedance Mono:8Ω
Output Voltage 25V, 70V, 100V
Output Power Independent: 250Wx4 AT 4Ω, 8Ω
4-Tone Chime 440, 554, 659, 880Hz 4 stage musical
Siren Function Manual switch on the front panel, remote control terminal on rear panel
Indicate LED 4 operation mode; 4 VU meters (LED Type), volume control, sound control type
Dimension (WxDxH) 483x133x350 mm (19"x5.2"x13.8")
Weight (Approx.) 25.3 kg (55.78 lb)
BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE MA-40600

BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE MA-40600


BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE ĐỘC LẬP

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4120

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4120


BỘ TRUNG TÂM ĐỘC LẬP 5 ZONE MA-4120

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1400TM

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1400TM


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE ĐỘC LẬP PA-1400TM

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4075

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4075


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE ĐỘC LẬP MA-4075

Chi tiết