Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn

ABS 280

Mã sản phẩm: ABS 280
Thương hiệu: ABS
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: ABS 280- Amplifier mixer Công suất: 280W 70/100V, 80Kz-16KHz, 85dB. 03 ngõ micro AC 220V-240V
ABS 280-  Amplifier mixerCông suất: 280W
70/100V, 80Kz-16KHz, 85dB.
03 ngõ micro
AC 220V-240V
Amply mixer DKD DA-160A

Amply mixer DKD DA-160A


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2120 H

AMPLI MIXER A-2120 H


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2030 H

AMPLI MIXER A-2030 H


Chi tiết
Ampli mixer DKD DA 8350

Ampli mixer DKD DA 8350


Chi tiết
ABS 60U

ABS 60U


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2060 H

AMPLI MIXER A-2060 H


Chi tiết
Ampli  mixer DKD DA 8250

Ampli mixer DKD DA 8250


Chi tiết
ABS 500- Public Address AmplifierAmpli phóng thanh 6Zone

ABS 500- Public Address AmplifierAmpli phóng thanh 6Zone


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2240 H

AMPLI MIXER A-2240 H


Chi tiết
ABS 120UA

ABS 120UA


Chi tiết