Hotline/Zalo: 096 971 6035 - 098 330 1700
091 679 4617 - (028)38 723 666 -
 
Email: sales@phannhan.vn
KX-TDA 6174

KX-TDA 6174

Nhật / Mã Lai / Việt Nam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 6178

KX-TDA 6178

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 6181

KX-TDA 6181

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 6111

KX-TDA 6111

Nhật / Mã Lai / Việt Nam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 6110

KX-TDA 6110

Nhật / Mã Lai / Việt Nam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 0105

KX-TDA 0105

Nhật / Mã Lai / Việt Nam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 0103

KX-TDA 0103

Thái Lan / Việt Nam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 1178

KX-TDA 1178


12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 1176

KX-TDA 1176


12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 1186

KX-TDA 1186


12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 1180

KX-TDA 1180


12 tháng

Chi tiết
KX-TE82491

KX-TE82491

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TE82483

KX-TE82483

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TE82480

KX-TE82480

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TE82474

KX-TE82474

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
Tổng Đài KX-TDA 620

Tổng Đài KX-TDA 620

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
Tổng Đài KX-TDA 600

Tổng Đài KX-TDA 600

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
Tổng đài KX-TDA100DBP

Tổng đài KX-TDA100DBP


12 tháng

Chi tiết
Tổng đài KX-TES824

Tổng đài KX-TES824

Vietnam
12 tháng

Chi tiết
KX-TDA 6174
KX-TDA 6174 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card nâng cấp 16 nhánh thường Analoge . Dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600 (V5.0).
KX-TDA 6178
KX-TDA 6178 (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 24 nhánh thường Analoge – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ) . Dùng cho tổng đài KX-TDA 600 (V5.0).
KX-TDA 6181
KX-TDA 6181 (Xuất xứ Việt Nam)
- Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.
KX-TDA 6111
KX-TDA 6111 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card kết nối khung mởi rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 thứ hai và thứ ba).
KX-TDA 6110
KX-TDA 6110 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card kết nối khung mởi rộng tổng đài KX-TDA/TDE600
(khung phụ TDA/TDE620 đầu tiên).
KX-TDA 0105
KX-TDA 0105 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card nâng cấp bộ nhớ CPU, gắn vào khung chính.
KX-TDA 0103
KX-TDA 0103 (Xuất xứ Thái Lan / Việt Nam)
- Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
KX-TDA 1178
KX-TDA 1178 (Nhật/Mã Lai/Việt Nam)
- Card 24 máy nhánh Analoge – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến )
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 )
KX-TDA 1176
KX-TDA 1176 (Nhật/Mã Lai/Việt Nam)
- Card 16 máy nhánh Analoge – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến )
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 )
KX-TDA 1186
KX-TDA 1186 (Nhật/Mã Lai/Việt Nam)
- Card mở rộng 08 trung kế Analog, gắn trên card KX-TDA1180 – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến )
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 )
KX-TDA 1180
KX-TDA 1180 (Nhật/Mã Lai/Việt Nam)
- Card 8 trung kế Analoge – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến )
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 )
KX-TE82491
KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.
KX-TE82483
KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 03 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.
KX-TE82480
KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 02 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.
KX-TE82474
KX-TE82474 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.
Tổng Đài KX-TDA 620
Tổng Đài KX-TDA 620 (Xuất xứ Việt Nam)
- Khung mở rộng 11 khe.
Tổng Đài KX-TDA 600
Tổng Đài KX-TDA 600 (Xuất xứ Việt Nam)
- Tổng đài có 10 khe rỗng. Nâng cấp được tối đa 960 máy nhánh.
Tổng đài KX-TDA100DBP
Khung chính tổng đài KX-TDA100DBP :
- Tích hợp sẵn 8 Trung Kế - 24 Máy Nhánh
- Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh
- Tích hợp sẵn card nguồn.
- Tích hợp sẵn 4 Port Digital.
- Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh.
Tổng đài KX-TES824
Tổng đài KX-TES824 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Dung lượng 03 trung kế - 08 máy nhánh.
- Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh.
- Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491).
- Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).