Hotline/Zalo: 096 971 6035 - 098 330 1700
091 679 4617 - (028)38 723 666 -
 
Email: sales@phannhan.vn
Giải pháp âm thanh IP 2N - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN

Giải pháp âm thanh IP 2N - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN


Chi tiết
Giải pháp âm thanh IP Portech - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN

Giải pháp âm thanh IP Portech - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN


Chi tiết
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-381

Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-381


Chi tiết
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-382

Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-382


Chi tiết
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-3840

Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-3840


Chi tiết
Loa Portch IP IS-640

Loa Portch IP IS-640


Chi tiết
Loa treo tường kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-640P

Loa treo tường kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-640P


Chi tiết
Loa nén kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-650

Loa nén kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-650


Chi tiết
Loa âm trần kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-660

Loa âm trần kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-660


Chi tiết
Loa Portech IP IS-670

Loa Portech IP IS-670


Chi tiết
Phần mềm điều khiển hệ thống PORTECH IP AUDIO DECODER IBS-XX

Phần mềm điều khiển hệ thống PORTECH IP AUDIO DECODER IBS-XX


Chi tiết
MATRIX-A8, Bộ xử lý tín hiệu cho hệ thống Digital Audio Matrix

MATRIX-A8, Bộ xử lý tín hiệu cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RPM-200, Microphone cho hệ thống Digital Audio Matrix

RPM-200, Microphone cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RD-100X, Bộ mở rộng điều khiển cho hệ thống Digital Audio Matrix

RD-100X, Bộ mở rộng điều khiển cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RVC-1000, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix

RVC-1000, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RVA-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix

RVA-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RIO-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix

RIO-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix


Chi tiết
RVC-100D, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix, LCD 4.3"

RVC-100D, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix, LCD 4.3"


Chi tiết
Kích hoạt báo cháy IS-380

Kích hoạt báo cháy IS-380


Chi tiết
PORTECH IP AMPLIFIER IS-3840W-1/2

PORTECH IP AMPLIFIER IS-3840W-1/2


Chi tiết
Giải pháp âm thanh IP 2N - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị 2N, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Giải pháp âm thanh IP Portech - Kết nối hệ thống thông qua mạng LAN/ WAN
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-381
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-382
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Bộ giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-3840
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Loa Portch IP IS-640
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Loa treo tường kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-640P
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Loa nén kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-650
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Loa âm trần kèm giải mã tín hiệu PORTECH IP AUDIO DECODER IS-660
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Loa Portech IP IS-670
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
Phần mềm điều khiển hệ thống PORTECH IP AUDIO DECODER IBS-XX
Mô tả sản phẩm:
- Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
MATRIX-A8, Bộ xử lý tín hiệu cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Analog Port: 8 analog IN x 8 analog OUT.
- Digital Port : 4 digital IN x 4 digital OUT.
- Dante Port:: 8 Dante IN x 8 Dante OUT.
- Extension : Up to 192 IN x 192 OUT.
- Apps Software : Intuitive GUI with PC and Apps software editor.
RPM-200, Microphone cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Zones: Mở rộng đến 32 Zones khi kết nối Matrix-A8.
- Hiển thị Zones: Zones LCD Display.
- Điều khiển âm lượng Zones:: lựa chọn Zones Volumn Control.
- Kết nối: RD Port với Matrix-A8.
- Khoảng cách kết nối: 100m.
RD-100X, Bộ mở rộng điều khiển cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Cổng kết nối: 1 Digital port cho kết nối Matrix-A8.
- Cổng ra: 1 Digital out port cho RV-1000 and RV-100D.
- Cổng ra:: 3 digital port Out for control only (RVA-200 & RIO-200).
- Power: 24V DC power supply.
RVC-1000, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Điều khiển: Điều khiển âm lượng đầu ra cho Matrix-A8.
- Routing: Tín hiệu vào/ ra.
- LCD:: LCD hiển thị tín hiệu ra.
- Kết nối: RD Port với Matrix-A8.
- Khoảng cách kết nối: 100m.
RVA-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Điều khiển: Điều khiển âm lượng đầu ra cho Matrix-A8.
- Input/ Output: 2 đường tín hiệu vào & ra analog.
- Routing: Tín hiệu vào/ ra.
- LCD:: LCD hiển thị tín hiệu ra.
- Kết nối: RD Port với Matrix-A8.
- Khoảng cách kết nối: 100m.
RIO-200, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix
Mô tả sản phẩm:
- Điều khiển: Điều khiển âm lượng đầu ra cho Matrix-A8.
- Input/ Output: 2 đường tín hiệu MIC in & Line out.
- Routing: Tín hiệu vào/ ra.
- D/A Converter:: Built-in A/D & D/A converter.
- Kết nối: RD Port với Matrix-A8.
- Khoảng cách kết nối: 100m.
RVC-100D, Điều khiển âm lượng cho hệ thống Digital Audio Matrix, LCD 4.3"
Mô tả sản phẩm:
- Điều khiển: Điều khiển âm lượng đầu ra cho Matrix-A8.
- LCD: 4.3 Inches Display.
- D/A Converter:: Built-in A/D & D/A converter.
- Kết nối: RD Port với Matrix-A8.
- Kết nối: RD Port LINK cho daisy chain hệ thống.
- Khoảng cách kết nối: 100m.
Kích hoạt báo cháy IS-380
Mô tả sản phẩm:
- IS-380 là bộ kích hoạt cảnh báo cháy IP Audio.
- Sử dụng tiếp điểm khô kết nối với cảm biến của hệ thống báo cháy;
- Khi kích hoạt NO-> NC hoặc NC-> NO, phần mềm IBS sẽ kích hoạt để phát thông báo cháy bằng file MP3/ WAV có nội dung thông báo cháy được lưu sẵn đến hệ thống loa;
PORTECH IP AMPLIFIER IS-3840W-1/2
Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị PROTech, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.