Hotline/Zalo: 096 971 6035 - 098 330 1700
091 679 4617 - (028)38 723 666 -
 
Email: sales@phannhan.vn
Scan Canon DR-G1130

Scan Canon DR-G1130

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan Canon DR-G1100

Scan Canon DR-G1100

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON DR 6030C

Scan CANON DR 6030C

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON FRONT 300P

Scan CANON FRONT 300P

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON DR  M160

Scan CANON DR M160

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON DR  M140

Scan CANON DR M140

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON DR C130

Scan CANON DR C130

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON IR C225

Scan CANON IR C225

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan CANON DR F120

Scan CANON DR F120

China
12 Tháng

Chi tiết
Scan Canon DR-G1130
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A3.
- Tốc độ Scan : 130 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 500 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 25.000 tờ.
Scan Canon DR-G1100
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A3.
- Tốc độ Scan : 100 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 500 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 25.000 tờ.
Scan CANON DR 6030C
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A3.
- Tốc độ Scan : 60 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 100 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 10.000 tờ.
Scan CANON FRONT 300P
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4, Scan qua mạng
- Tốc độ Scan : 30 trang/phút
- Chức năng: Scan to folder, emailm FTP, USB
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 50 tờ
- Công nghệ: CIS
- Bộ nhớ: 512 Mb
- Màn hình cảm ứng 8.5 inch
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0, cổng mạng RJ45
- Công suất quét/ngày: 2.000 tờ.
Scan CANON DR M160
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4.
- Tốc độ Scan : 60 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 50 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 7.500 tờ.
Scan CANON DR M140
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4.
- Tốc độ Scan : 40 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 50 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 6.000 tờ.
Scan CANON DR C130
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4
- Tốc độ Scan : 30 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 50 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 3.000 tờ.
Scan CANON IR C225
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4
- Tốc độ Scan : 25 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 30 tờ
- Công nghệ: CIS
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0
- Công suất quét/ngày: 1.000 tờ.
Scan CANON DR F120
- Máy Scan tài liệu khổ giấy A4
- Quét qua nắp kính phẳng, ADF
- Tốc độ Scan : 20 trang/phút
- Scan 2 mặt tự động cùng lúc: có sẵn
- Khay nạp tài liệu scan tự động: 50 tờ
- Độ phân giải: 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0