Hotline/Zalo: 096 971 6035 - 098 330 1700
091 679 4617 - (028)38 723 666 -
 
Email: sales@phannhan.vn
Loa Sân Vườn Caffe AZ-604

Loa Sân Vườn Caffe AZ-604


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe  AZ-605

Loa Sân Vườn Caffe AZ-605


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe AZ-608

Loa Sân Vườn Caffe AZ-608


Chi tiết
Loa Sân Vườn CaffeAZ-603

Loa Sân Vườn CaffeAZ-603


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe RB-102

Loa Sân Vườn Caffe RB-102


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe RB-S133

Loa Sân Vườn Caffe RB-S133


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe RB-S135

Loa Sân Vườn Caffe RB-S135


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe RB-S136

Loa Sân Vườn Caffe RB-S136


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe KẾT HỢP ĐÈN TRANG TRÍ AZ-T12

Loa Sân Vườn Caffe KẾT HỢP ĐÈN TRANG TRÍ AZ-T12


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe MODEL: RB -226

Loa Sân Vườn Caffe MODEL: RB -226


Chi tiết
LOA SAN VUON CAFE AZ-T13

LOA SAN VUON CAFE AZ-T13


Chi tiết
LOA SAN VUON CAFE RB-137

LOA SAN VUON CAFE RB-137


Chi tiết
LOA SAN VUON CAFE RB - S134

LOA SAN VUON CAFE RB - S134


Chi tiết
Loa Sân Vườn Caffe AZ-604
Model: AZ- 604

Rated Power(W):10W-20W
Line Voltage(V)70V-100V
Freq. Resp.(HZ):60Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n):91±3 dB
Dimensions(m):345*285*265
Weight:4.3±0.4 kg
Loa Sân Vườn Caffe AZ-605
Model: AZ - 605

Rated Power(W): 25W - 50W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ): 60Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n): 91±3 dB
Dimensions(mm): 300*275*470
Weight: 7.8±0.8 kg
Loa Sân Vườn Caffe AZ-608
MODE: AZ608

RATED POWER(W): 15W-30W
LINE VOLTAGE(V): 70V-100V
FREQ.RESP.(HZ): 60Hz-16KHz
SENSITIVITY(1w,1n): 93±3 dB
DIMENSIONS(mm): 335*273*510
Weight: 4.3±0.4 kg
Loa Sân Vườn CaffeAZ-603
MODEL:AZ - 603

RATED POWER(W): 10-20W
LINE VOLTAGE(V): 70V-100V
FREQ.RESP.(HZ): 60Hz-16KHz
SENSITIVITY(1w,1n): 91±3 dB
DIMENSIONS(mm): 370*290*260
Loa Sân Vườn Caffe RB-102
Model: RB-102

Rated Power(W):10W/20W
Line Voltage(V)70V-100V
Freq. Resp.(HZ):100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n):89±3 dB
Dimensions(mm):Ø425*300mm
Weight:5.5±0.6kg
TRANG TRÍ KHU VƯỜN MẦM NON - VƯỜN TIỂU CẢNH - KHU VƯỜN CỔ TÍCH

Loa Sân Vườn Caffe RB-S133
Model: RB - S133

Rated Power(W): 10W/20W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ):100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n) :89±3 dB
Dimensions(mm):330*325*485mm
Weight: 6.5±0.7 kg
Loa Sân Vườn Caffe RB-S135
Model: RB-S135

Rated Power(W): 20W-10W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ): 100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n): 89±3 dB
Dimensions(mm): Ø380*450mm
Weight: 4.5±0.5 kg
TRANG TRÍ KHU VƯỜN MẦM NON - VƯỜN TIỂU CẢNH - KHU VƯỜN CỔ TÍCH
Loa Sân Vườn Caffe RB-S136
Model: RB - S136

Rated Power(W): 10-20W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ): 100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n): 89±3 dB
Dimensions(mm):400*305*415mm
Weight: 5.3±0.5 kg
Loa Sân Vườn Caffe KẾT HỢP ĐÈN TRANG TRÍ AZ-T12
MODE:
AZ T12

RATED POWER(W): 20W
LINE VOLTAGE(V): 70V-100V
FREQ.RESP.(HZ): 150Hz-15KHz
SENSITIVITY(1w,1n): 95±3 dB
DIMENSIONS(mm): 265*265*765
Loa Sân Vườn Caffe MODEL: RB -226
MODEL: RB -226
Rated Power(W): 15-30W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ):100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n) : 89±3 dB
Dimensions(mm):420*320*325
Weight: 5.4±0.5 kg
LOA SAN VUON CAFE AZ-T13
Model AZ - T13
Rated Power(W): 10W/20W
Line Voltage(V) 70V-100V
Freq. Resp.(HZ): 100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n): 95±3 dB
Dimensions(mm): 390*365*735mm
Material: Fibreglass
Lamp Voltage(V) ~AC110-230V
Lamp Power(W) 25W
Weight: 8.5±0.9kg
LOA SAN VUON CAFE RB-137
Model: RB-S137

Rated Power(W): 10W/20W
Line Voltage(V): 70V-100V
Freq. Resp.(HZ): 100Hz-16KHz
Sensitivity(1w,1n): 89±3 dB
Dimensions(mm):350*370*345mm
Weight: 3.8±0.4kg
LOA SAN VUON CAFE RB - S134
MODEL: RB - S134

RATED POWER(W): 15-30W
LINE VOLTAGE(V)70V-100V
FREQ.RESP.(HZ):100Hz-13KHz
SENSITIVITY(1w,1n):91±3 dB
DIMENSIONS(mm):Ø370*395mm
WEIGHT: 5.4±0.5kg