Hotline: (028)38 723 666 - 096 971 6035
Email: sales@phannhan.vn
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1400TM

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1400TM


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE ĐỘC LẬP PA-1400TM

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4075

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4075


BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE ĐỘC LẬP MA-4075

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4120

BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4120


BỘ TRUNG TÂM ĐỘC LẬP 5 ZONE MA-4120

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE MA-40600

BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE MA-40600


BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE ĐỘC LẬP

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE PA-41000

BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE PA-41000


BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE ĐỘC LẬP PA-41000

Chi tiết
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1680TM
Amply Mixer 680W/ 720W; ( AC 110-120V, 220V-240V).
- Tích hợp MP3-500 đọc hoặc ghi: SD/ MMC/ USB & FM.
- Kèm bộ chọn 05 vùng loa.
- Chức năng báo động/ Chức năng Chime
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE PA-1400TM
Amply Mixer 400W/ 450W; ( AC 110-120V, 220V-240V)
- Tích hợp MP3-500 đọc hoặc ghi: SD/ MMC/ USB & FM.
- Kèm bộ chọn 05 vùng loa.
- Chức năng báo động/ Chức năng Chime.
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4075
Amply Mixer Multiplex 40W x 4; ( AC 115V/ 230V).
- 05 vùng hoạt động riêng biệt.
- 05 bộ điều khiển Gain, Bass, Treble và Master.
- 04 Zone hoạt động độc lập
- 04 kênh hoạt động độc lập.
BỘ TRUNG TÂM 5 ZONE MA-4120
Amply Mixer Multiplex 120W x 4; ( AC 115V/ 230V).
- 05 vùng hoạt động riêng biệt.
- 05 bộ điều khiển Gain, Bass, Treble và Master.
- 04 Zone hoạt động độc lập
- 04 kênh hoạt động độc lập.
BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE MA-40600
Amply Mixer Multiplex 150W x 4; ( AC 115V/ 230V).
- 04 kênh hoạt động độc lập.
- 04 bộ điều khiển Gain, Bass, Treble và Master.
- 04 đầu vào cân bằng MIC & điều khiển độc lập.
- 04 nhóm LED và đồng hỗ VU với chỉ số bảo vệ.
BỘ TRUNG TÂM 4 ZONE PA-41000
Amply Mixer Multiplex 250W x 4; ( AC 115V/ 230V).
- 04 kênh hoạt động độc lập.
- 04 bộ điều khiển Gain, Bass, Treble và Master.
- 04 đầu vào cân bằng MIC & điều khiển độc lập.
- 04 nhóm LED và đồng hỗ VU với chỉ số bảo vệ.